top of page

Faneindvielse og ny flisepudser

Flisepudser1.jpg

Fra venstre fanebærer Mogens Kyed, formand for Danmarks Samfundets Kolding afdeling Daniel Klestrup Bjærge, skriver Teddy Schønberg, fanevagt Jørgen Lynggaard, yderst til højre ceremonimester Poul Ankjær.

Tirsdag den 15. september en af årets flotteste dage med 26 grader i skyggen. Kolding Flisepudser Laug af 1985 modtager en flot fane fra Danmarks Samfundet.

Formand for Danmarks Samfundets Kolding afdeling Daniel Klestrup Bjærge var mødt op for at overdrage Lauget den nye fane på Rådhuspladsen. Han holdt en fin tale om Dannebrog, inden man gik over til den cere-monielle del, hvor der blev i slået 3 søm. Det første for Hendes Majestæt Dronningen, det andet for fædrelandet og det tredje for Kolding Flisepudser Laug af 1985.

Efter den smukke faneindvielse blev det tid til optagel-se af en ny flisepudser. Den nye flisepudser blev Allan Johansen, som klarede pudsningen af messingflisen med bravur.

Ved den efterfølgende Laugsforsamling var der valg til Styrelsen hvor Otto Skak blev oldermand, Jørn Pe-dersen viceoldermand. Teddy Schønberg skriver, Ivan Christensen kassemester, Mogens Kyed fanebærer. Revisor Johnny Krogh revisorsuppleant Finn Boel Pedersen.

Det sene tidspunkt for Laugsforsamling og flisepudser-optagelse var grundet coronaens indtog i landet. Maj måned er ellers det normale tidspunkt for afholdelsen

Flisepudser2.jpg

Den nye flisepudser Allan Johansen.

bottom of page